השקדיה פורחת טאבים ותווים לגיטרה

24.90

עטור מצחך עיבוד גיטרה טאבים
10 עיבודים ומעלה מחיר עיבוד- 20 ש"ח
20 עיבודים ומעלה מחיר עיבוד 15 ש"ח

עוד עיבודים לפי רמות: מתחילים+, ביניים, מתקדמים, שירי חגים