תווים וטאבים לגיטרה -עיבודי גיטרה לשירים ישראלים ב-3 רמות